Szanowni Państwo

W okresie zawieszenia zajęć Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych realizuje proces kształcenia metodami zdalnymi, który opiera się na wykorzystaniu dostępnych form komunikacji elektronicznej (komputer z dostępem do Internetu, możliwość sporządzenia skanu/zdjęcia, plików PDF) oraz wykorzystaniu materiałów, które już są w posiadaniu studentów (podręczniki).

Lektor wysyła studentom:

– instruktaż dotyczący partii materiału z podręcznika, z którą studenci powinni się zapoznać;
– komentarz dotyczący nowych/trudnych zagadnień językowych;
– wykaz nowej/trudniejszej leksyki;
– zalecaną pracę domową;
– dodatkowe materiały dla studentów studiów II stopnia, które prowadzone są według programu autorskiego.

Studenci odsyłają lektorowi:

– zalecane zadania domowe;
– projekt lub tekst prezentacji do sprawdzenia (na kierunkach i semestrach zakładających prezentację).

Wszystkie grupy powinny udostępnić/stworzyć adres mailowy lub ustalić inną formę komunikacji elektronicznej z przypisanym sobie lektorem.

Studenci mają możliwość nieograniczonego kontaktu z lektorem drogą mailową lub innymi dogodnymi kanałami komunikacji elektronicznej. Wykaz adresów mailowych wszystkich lektorów znajduje się na stronie internetowej SPNJO w zakładce poszczególnych sekcji językowych.

Z poważaniem

Ewa Sikorska