Od początku 2019 roku Wydział Ekonomiczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie współpracuje z firmą Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna, która jest właścicielem portalu Webankieta.

Webankieta jest narzędziem, które umożliwia prowadzenie badań ankietowych online: https://www.webankieta.pl/

Ze względu na wygodny kreator tworzenia kwestionariuszy oraz prostą i intuicyjną obsługę jest chętnie wykorzystywana przez studentów Wydziału na potrzeby przygotowywania prac dyplomowych.

Pracownicy naukowi doceniają ponadto szeroki wachlarz dostępnych rodzajów pytań, różnorodne sposoby rozpowszechniania kwestionariuszy, a także możliwość zaawansowanej analizy pozyskanych danych oraz liczne metody i formaty raportowania wyników swoich badań.