W dniu 29.11.2019r. w ramach Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW Wydział Ekonomiczny odwiedzili uczniowie dwóch klas z LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni Władysława Andersa w Warszawie. W pierwszej kolejności uczniowie zwiedzili Muzeum SGGW, gdzie zapoznali się z historią Uczelni. Następnie uczniowie udali się do budynku Wydziału Ekonomicznego, gdzie wysłuchali dwóch wykładów:  „Globalna wioska” czyli globalizacja gospodarki światowej wygłoszonym przez dr inż. Elżbietę Kacperską oraz „Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie” – o tym co zrobić aby nas zapamiętano – wygłoszony przez dr inż. Agnieszkę Werenowską. Po wykładach uczniowie wysłuchali oferty edukacyjnej Wydziału Ekonomicznego przedstawionej przez dr inż. Elżbietę Kacperską oraz wzięli udział w quizie o SGGW.  Jak to Mistrzowie –zdobyli najwyższe nagrody. Zwycięzcom gratulujemy!  Po zakończeniu wykładów uczniowie zwiedzali Kampus SGGW poznając inne Wydziały.