Szanowni Studenci,

Uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące COVID-19 oraz liczbę studentów, która została przyjęta na pierwszy semestr studiów I stopnia przekazuję informacje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym dla wyżej wymienionych studentów:

STUDIA STACJONARNE

 • Zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów I stopnia ROZPOCZNĄ SIĘ OD 8 PAŹDZIERNIKA – w dniach 1-7 października będą odbywały się spotkania informacyjne z władzami Wydziału oraz odbiór dokumentów – szczegółowy HARMONOGRAM tych spotkań będzie zamieszczony w oddzielnym poście na stronie Wydziału.
 • W drugim tygodniu semestru, czyli W DNIACH 8-14 PAŹDZIERNIKA wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • OD 15 PAŹDZIERNIKA, przez kolejnych pięć tygodni, we wskazany poniżej dzień, będą realizowane zajęcia w formie tradycyjnej (ćwiczenia):

EKONOMIA – PONIEDZIAŁKI (19 X, 26 X, 9 XI, 16 XI oraz 23 XI)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – CZWARTKI (15 X, 22 X, 29 X, 5 XI oraz 12 XI)

LOGISTYKA – WTORKI (20 X, 27 X, 3 XI, 10 XI oraz 17 XI)

TURYSTYKA I REKREACJA – ŚRODY (21 X, 28 X, 4 XI, 18 XI oraz 25 XI)

ZARZĄDZANIE – PIĄTKI (16 X, 23 X, 30 X, 6 XI oraz 13 XI)

 • W pozostałe dni zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć.
 • Po zakończeniu realizacji zajęć w formie tradycyjnej, przez wskazany powyżej okres, nastąpi przejście na zajęcia zdalne ze wszystkich przedmiotów do końca semestru zimowego.
 • Zajęcia z Wychowania Fizycznego będą mogły być realizowane przez cały semestr stacjonarnie lub zdalnie – decyzja będzie należała w tym zakresie do studenta.

Przypominam, że powyższe ustalenia zależą od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz zaleceń GIS, i mogą ulegać zmianom.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 • Pierwszy zjazd z zajęciami dydaktycznymi dla pierwszego semestru studiów I stopnia odbędzie się W DNIACH 2-4 PAŹDZIERNIKA. Spotkania w celu odbioru dokumentów oraz przekazania informacji przez władze Wydziału planowane są na 2 października – szczegółowy HARMONOGRAM będzie zamieszczony w oddzielnym poście na stronie Wydziału.
 • Pierwszy zjazd, który odbędzie się w dniach 2-4 października będzie W CAŁOŚCI realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Przez kolejne trzy zjazdy (16-18 X, 6-8 XI oraz 20-22 XI), we wskazany poniżej dzień, będą realizowane zajęcia w formie tradycyjnej (ćwiczenia):

EKONOMIA, ZARZĄDZANIE – SOBOTY (17 X, 7 XI oraz 21 XI)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, TURYSTYKA I REKREACJA – NIEDZIELE (18 X, 8 XI oraz 22 XI)

 • W pozostałe dni zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć.
 • Od zjazdu piątego do końca semestru zimowego wszystkie zajęcia będą realizowane z zastosowaniem narzędzi informatycznych w formie zdalnej.

Przypominam, że powyższe ustalenia zależą od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz zaleceń GIS, i mogą ulegać zmianom.

Obsługa studentów w dziekanatach odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z godzinami dyżurów, które są zamieszczone na stronie Wydziału.

Konsultacje (dyżury) dla studentów powinny być prowadzone przez nauczycieli akademickich w formie zdalnej, raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin w aplikacji MS Teams lub tradycyjnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Uczelniana uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 10.00. Ze względów epidemicznych, zapraszamy na transmisję, która odbędzie się na platformie YouTube SGGW.

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak