Szanowni Studenci,

Informuję, że ze względu na pandemię (koronawirusa) oraz szczególnie duże utrudnienia w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów w okresie od marca do czerwca 2020 roku składanie informacji o miejscu i sposobie odbywania praktyk zostało przesunięte do końca sierpnia 2020 roku (pierwotnie było ustalone – zgodnie z Regulaminem praktyk – na koniec maja).

Złożenie odpowiednich deklaracji (w formie elektronicznej) we wskazanym terminie daje szansę rozliczenia praktyk pod koniec semestru V (zgodnie z programem studiów). Jednocześnie chciałbym poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39 z dnia 15 czerwca 2020 roku Studenci, którzy z powodu występującej pandemii nie będą w stanie wskazać miejsca odbywania praktyk do końca sierpnia 2020 roku, a tym samym przystąpić do realizacji praktyk i ich rozliczenia na koniec semestru V, będą mogli odbyć je później i rozliczyć, bez konsekwencji, pod koniec semestru VI. Zwracam jednak uwagę, że jest to ostatni semestr i odłożenie praktyk w czasie nie zawsze może mieć pozytywne skutki. 

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW – Opiekun Praktyk na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie. Kontakt:

andrzej_parzonko@sggw.edu.pl lub

strona internetowa: http://andrzej_parzonko.users.sggw.pl/praktyki/praktyki.html

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Ekonomicznego