Szanowni Studenci,

W związku z zakończeniem rekrutacji uzupełniającej na Wydziale Ekonomicznym oraz koniecznością przygotowania narzędzi informatycznych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość informuję, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 rozpoczną się w następujących terminach:

  • na studiach STACJONARNYCH I stopnia (semestr 3 i 5) oraz II stopnia (semestr 1 i 3) od dnia 5 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek);
  • na studiach STACJONARNYCH I stopnia (semestr 1), zgodnie z planem hybrydowym, od dnia 8 PAŹDZIERNIKA (czwartek);
  • na studiach niestacjonarnych zgodnie z przyjętym na Wydziale harmonogramem zjazdów.

Uwzględniając powyższe informacje, zgodnie z Instrukcją dokonywania zmian w realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku, należy zajęcia odpracować do końca semestru zimowego, ustalając dogodny termin razem ze studentami.

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak