Pani Sylwia Dobrosielska otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2019/2020 za znaczące osiągnięcia naukowe na kierunku Ekonomia – przyznano łącznie 488 stypendiów w skali całego kraju, z czego tylko cztery dla kierunku ekonomia! Poniżej krótka sylwetka laureatki:

Sylwia Dobrosielska – autorka czternastu publikacji naukowych z ekonomii oraz prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (14 konferencji) z zakresu ekonomii. Otrzymała stypendium Rektora dla najlepszego studenta SGGW. W roku akademickim 2018/2019 uhonorowana nagrodą „Talenty Świętokrzyskie” przyznawaną w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Członek kół naukowych Public Relations SGGW – od 2018 r. do chwili obecnej oraz koła naukowego KONCEPT (UJK) 2016-2018 r.

Serdecznie gratulujemy!!!

Prodziekani Wydziału Ekonomicznego