Szanowni Studenci,

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy należy przygotować na aktualnym formularzu – do pobrania: https://www.we.sggw.pl/wp-content/uploads/2020/01/23.-WE_wniosek_o_zatwierdzenie_tematu_pracy_dyplomowej_ver_2019-1.pdf

Podanie może być złożone w odpowiednim dla kierunku studiów dziekanacie (pokoje 7a,b,c, 9a,b, 10 i 11) w oryginale, z odręcznymi podpisami studenta, prowadzącego seminarium i promotora (w odpowiednich miejscach na podaniu).
 
Podanie tak przygotowane można także zeskanować i przesłać e-mailem na adres dziekanatu właściwego dla kierunku studiów. Bardzo ważne jest, aby taki skan był czytelny, ponieważ podanie będzie drukowane, przedkładane do akceptacji i podpisu prodziekana, a następnie umieszczone w teczce studenta. 
 
Podania nieczytelne lub przygotowane na niewłaściwym druku będą zwracane studentom.
 
Prosimy o składanie podań w dziekanatach do końca stycznia 2021 roku (zalecanym terminem jest koniec grudnia tego roku). 
 
Prodziekani WE