Szanowni Studenci,

Informujemy, że opiekunem praktyk na Wydziale Ekonomicznym jest dr hab. inż. Andrzej Parzonko, prof. SGGW. Prosimy starostów na poszczególnych kierunkach studiów o kontakt z Panem Profesorem w zakresie odbytych i planowanych praktyk.

 

Dane kontaktowe opiekuna praktyk:

Budynek: 7, pokój: 110A

Telefon: (+48) 22 59 34 221

email: andrzej_parzonko@sggw.pl