Szanowni Absolwenci,

Informacja o dyplomie gotowym do odbioru jest umieszczana na koncie studenta w systemie eHMS (Moje dane -> Informacje o toku studiów, ostatni wiersz „Dokumenty dyplomowe”). Adnotacja Dyplom – do odbioru oznacza możliwość odebrania dyplomu przez absolwenta.

 

Odbiór dyplomów odbywa się w Zespole Dokumentacji Studiów Biura Spraw Studenckich.

Adres: ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 8, I piętro, pokój nr 101

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 15.30

Przy odbiorze dyplomu konieczne jest okazanie dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Informacje dostępne są również na stronach SGGW:

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/odbior-dyplomu-ukonczenia-studiow/

 

Kontakt do Zespołu Dokumentacji Studiów BSS:

tel. (22) 593 36 90 do 92.