Szanowni Studenci,

Ze względu na znaczne pogorszenie sytuacji epidemicznej w Polsce (zwłaszcza w województwie mazowieckim), w związku z pandemią COVID-19, od dnia 16 października 2020 roku do ODWOŁANIA wszystkie zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów I stopnia (zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej) odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (MS Teams lub Moodle).

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak