Szanowni Studenci,

Obrony prac dyplomowych będą realizowane w formie tradycyjnej z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej: w salach o dużym metrażu, przy zachowaniu odpowiednich odległości między poszczególnymi uczestnikami, obligatoryjnym zasłanianiu ust i nosa przez wszystkich uczestników obrony. Po zakończonym egzaminie sala będzie wietrzona, a powierzchnie dezynfekowane. Studenci powinni być zaopatrzeni we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki). Jeśli używane są mazaki do tablic lub inne pomoce dydaktyczne, to podlegają one dezynfekcji. Nie będzie możliwości składania osobistych podziękowań i wręczania kwiatów.

Obrona pracy dyplomowej może zostać przeprowadzona zdalnie na wniosek pisemny studenta – zasady te reguluje odrębne Zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie zamieszczone poniżej:

Zarządzenie 46 – egzamin dyplomowy zdalny