Opiekunowie praktyk na Wydziale Ekonomicznym:

dr inż. Agnieszka Werenowska (Ekonomia, Finanse i rachunkowość)

e-mail: praktyki_we_werenowska@sggw.edu.pl

dr Katarzyna Łukasiewicz (Logistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie)

e-mail: praktyki_we_lukasiewicz@sggw.edu.pl