Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, mgr Piotr Jarmoszko, zajął drugie miejsce w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Promotorem pracy był dr hab. Mariusz Maciejczak.

Serdecznie gratulujemy!