Szanowne Studentki, Szanowni Studenci z poniższych grup docelowych,

 • pobierający naukę na czterech ostatnich semestrach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz II stopnia,
 • pobierający naukę na czterech ostatnich semestrach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia innych Wydziałów SGGW, będący członkami kół naukowych na Wydziale Ekonomicznym.

 

Rozpoczyna się nabór na bezpłatne szkolenia:

 • Praktyczne aspekty modelowania procesów (30 godzin dydaktycznych), realizacja firma Altkom Akademia,
 • Praktyczne aspekty pracy projektowej (30 godzin dydaktycznych), realizacja firma Altkom Akademia,
 • Zarządzanie technologiami w relacjach IT i biznesu (30 godzin dydaktycznych), realizacja firma Red Pill,

 

Terminy i godziny realizacji szkoleń:

 • Praktyczne aspekty modelowania procesów (MS Teams):
  • I termin: 23, 24, 25, 30 i 31 maja (wszystkie 5 dni) w godz. 13.00-18.30,
  • II termin: 6, 7, 8, 13 i 14 czerwca (wszystkie 5 dni) w godz. 13.00-18.30.
 • Praktyczne aspekty pracy projektowej (Zoom):
  • I termin: 11, 12, 13, 30 i 31 maja (wszystkie 5 dni) w godz. 13.00-18.30,
  • II termin: 9, 10, 13, 14 i 15 czerwca (wszystkie 5 dni) w godz. 13.00-18.30.
 • Zarządzanie technologiami w relacjach IT i biznesu (MS Teams):
  • I termin: 11, 12, 13, 18 i 20 maja (wszystkie 5 dni) w godz. 13.00-18.30,
  • II termin: 30, 31 maja, 1, 6 i 7 czerwca (wszystkie 5 dni) w godz. 13.00-18.30.

 

Po każdym szkoleniu, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności wraz z wyszczególnionym tematami szkoleń i ich wymiarami godzinowymi.

Uwaga! Można wybrać 1 szkolenie! Szkolenia są więc dostępne w pierwszej kolejności dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Synergia”. 

Regulamin naboru oraz niezbędne do złożenia dokumenty są umieszczone pod linkiem: 

Dokumenty do pobrania – Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w jednym egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (umowa) w dwóch egzemplarzach (bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona), zał. 5 w jednym egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione złożyć lub wysłać drogą pocztową.

 

Miejsce składania kompletów dokumentów w godz. 9.00-15.00:

Sekretariat Instytutu Zarządzania

SGGW, Budynek 7, pokój 18
ul. Nowoursynowska 166

 

Proszę wyraźnie zaznaczyć na dokumentach nazwę szkolenia i jego termin (I lub II).

Adres wysyłki drogą pocztową:

dr Konrad Michalski

Instytut Zarządzania

SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa


Proszę na kopercie, pod adresem, dopisać skróconą nazwę szkolenia (Modelowanie, Projektowe lub IT) i jego termin (I lub II).

 

Termin składania dokumentów i data otrzymania dokumentów drogą pocztową upływają z dniem 28 kwietnia 2022 r.

Pytania w sprawie szczegółów szkolenia należy kierować mailowo na adres: konrad_michalski@sggw.edu.pl

 

 Dr Konrad Michalski
Koordynator Wydziałowy
Projekt POWER „Synergia”