Zespół roboczy ds. jakości kształcenia:

 • dr hab. Mariusz Maciejczak
 • dr inż. Marzena Kacprzak
 • dr inż. Ewa Jaska
 • dr inż. Agnieszka Werenowska
 • dr inż. Sławomir Jarka
 • dr inż. Anna Milewska
 • dr inż. Anna Grontkowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • przedstawiciel studentów        

Zespół roboczy ds. hospitacji:

 • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (przewodnicząca)
 • dr hab. Michał Roman (sekretarz)

Zespół roboczy ds. oceny programowej:

 • dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW (przewodnicząca na kierunku Ekonomia)
 • dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW (przewodniczący na kierunku Finanse i Rachunkowość)
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (przewodniczący na kierunku Logistyka)
 • prof. dr hab. Irena Ozimek (przewodnicząca na kierunku Turystyka i Rekreacja)
 • dr hab. Marcin Ratajczak (przewodniczący na kierunku Zarządzanie)
 • przedstawiciel studentów

Zespół roboczy ds. efektów uczenia się:

 • dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 • dr inż. Marzena Lemanowicz
 • dr hab. Katarzyna Boratyńska
 • dr Barbara Wyrzykowska
 • dr hab. Agata Balińska
 • przedstawiciel studentów     

Zespół roboczy ds. praktyk:

 • dr Tomasz Pajewski, dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal (kierunek Ekonomia)
 • dr Mirosław Machnacki (kierunek Finanse i Rachunkowość)
 • mgr Magdalena Golonko (kierunek Logistyka)
 • dr inż. Anna Sieczko, dr inż. Anna Parzonko (kierunek Turystyka i Rekreacja)
 • dr inż. Tomasz Kondraszuk, dr inż. Sławomir Jarka (kierunek Zarządzanie)
 • przedstawiciel studentów

Zespół roboczy ds. promocji i współpracy ze szkołami średnimi:

 • dr inż. Tadeusz Filipiak
 • dr Piotr Pietrzak
 • dr Robert Pietrzykowski
 • dr Joanna Domagała
 • dr Katarzyna Łukasiewicz
 • dr hab. Michał Roman
 • dr inż. Marzena Kacprzak
 • dr Rafał Balina
 • dr inż. Aneta Mikuła

Zespół roboczy ds. studiów anglojęzycznych:

 • dr Katarzyna Czech
 • dr Anna Jasiulewicz
 • dr Wioleta Sobczak
 • dr Serhiy Zabolotnyy

Zespół roboczy ds. wymiany międzynarodowej studentów:

 • dr Aleksandra Górecka
 • dr inż. Ewa Stawicka

Zespół roboczy ds. unowocześniania procesu kształcenia:

 • dr Grzegorz Koszela
 • dr Konrad Michalski
 • dr inż. Luiza Ochnio
 • dr Jan Zawadka
 • przedstawiciele praktyki gospodarczej

Ostatnia modyfikacja: 27/12/2019