Zaliczenie studiów w ramach programu wymiany

Wymagania dotyczące zaliczenia okresu studiów odbytych w ramach  programu wymiany: ERASMUS/EUREKA/CEEPUS

 

 1. Przed wyjazdem należy przedstawić Prodziekanowi następujące dokumenty: Learning Agreement, wypełnioną Kartę Uzgodnień oraz kartę porównania przedmiotów do realizacji w uczelni zagranicznej z przedmiotami z planu studiów w SGGW (załącznik 3). Learning Agreement powinien być poświadczony przez Panią dr Agnieszkę Parlińską – Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów.
 2. W przypadku zmian w LA należy wypełnić wykaz przedmiotów po zmianach (Changes) na uczelni zagranicznej i nanieść poprawki w karcie porównania przedmiotów.
 3. Po powrocie z wymiany należy:
 4. Po powrocie z wymiany należy:
  a) niezwłocznie (przed upływem terminu zakończenia sesji egzaminacyjnej) przedstawić wyniki uzyskane na uczelni zagranicznej – Transcript of records (oryginał dokumentu).
  b) przetłumaczyć na język polski przedmioty realizowane za granicą na formularzu stanowiącym załącznik 2.
  c) wypełnić kartę egzaminacyjną (załącznik 1), wpisując przedmioty zgodnie z programem studiów przewidzianym do realizacji w SGGW
 5. W przypadku gdy studia w ramach programu wymiany obejmowały cały rok, przedmioty należy wpisać z podziałem na dwa semestry. Suma punktów ECTS uzyskanych w każdym semestrze powinna wynosić ok. 30.
 6. Wykaz przedmiotów przedstawiony w dokumentach: Learning Agreement
  (z uwzględnieniem zmian – Changes), Transcript of records oraz w karcie porównania przedmiotów i karcie egzaminacyjnej powinien być całkowicie zgodny.

Pobierz załącznik

Ostatnia modyfikacja: 08/03/2021