Studenci, którzy kontynuują naukę języka obcego w SPNJO nie wypełniają formularza zgłoszeniowego!

Zapisy na lektoraty z języka obcego w semestrze zimowym 2021/2022
– dotyczy studentów rozpoczynających naukę języka obcego w semestrze 
zima 2021/2022

 

1.Studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne
Zapisy od 13.09.2021 do 26.09.2021

UWAGA Studenci pierwszego roku studiów zapisy od 27.09.2021 do 30.09.2021 do godz. 23.45

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się  na stronie SPNJO w zakładce „zapisy na lektoraty”

Wypełniając formularz zgłoszeniowy student deklaruje chęć nauki języka pierwszego wyboru i drugiego (innego niż pierwszy), spośród wskazanych w formularzu.

– Przy wyborze języka angielskiego student jest zobowiązany do napisania testu kwalifikacyjnego, którego wynik decyduje o przyjęciu do grupy. Testy odbędą się  w pierwszym dniu zajęć dla danego kierunku,  w godzinach przeznaczonych na zajęcia z języka obcego. Studenci zostaną zaproszeni do grupy „nazwa kierunku-test” na platformie MS TEAMS, co umożliwi przystąpienie do testu kwalifikacyjnego stacjonarnie lub on-line. Informacja o formie testu zostanie umieszczona w grupie testowej 2 dni przed pierwszymi zajęciami dla danego kierunku .

Studenci dowiedzą się o przyjęciu na lektorat języka angielskiego po ponownym zalogowaniu się do grupy testowej.

Nazwiska studentów, którzy nie zaliczą testu z języka angielskiego zostaną przekazane kierownikowi sekcji języka drugiego wyboru.

– Przy pierwszym wyborze innych języków niż angielski zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański  teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański tylko dla studentów studiów stacjonarnych

 

2.Studia drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne
Zapisy od 13.09.2021 do 26.09.2021

UWAGA Studenci pierwszego roku studiów zapisy od 27.09.2021 do 30.09.2021 do godz. 12.00

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się  na stronie SPNJO w zakładce „zapisy na lektoraty”

Zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Jezyk angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Jezyk francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Jezyk rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Jezyk niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański  teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl 

Język hiszpański tylko dla studentów studiów stacjonarnych

 

3.Studenci powtarzający semestr/lub warunek
Zapisy od 30.09.2021 do 29.10.2021

UWAGA zmiana

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365

 Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się  na stronie SPNJO w zakładce „zapisy na lektoraty”

Link będzie aktywny od 30.09.2021 do 29.10.2021 do godziny 15.00

Zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji w formie skierowania i do wiadomości studenta na pocztę elektroniczną MS TEAMS (s……….@sggw.edu.pl) w celu przypisania do grupy.

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu SPNJO telefonicznie 225935531 lub mailowo spnjo@sggw.edu.pl

W przypadku niedopełnienia obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
SPNJO nie ponosi odpowiedzialności za brak przypisania studenta do grupy z wybranego języka.