Plany zajęć Organizacja roku akademickiego 2021/2022 Harmonogram zjazdów 2021/2022 na Wydziale Ekonomicznym

 

Lista nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Wydziale Ekonomicznym:

Dyżury nauczycieli akademickich

(OSTATNIA AKTUALIZACJA PLANÓW ZAJĘĆ ZOSTAŁA DOKONANA W DNIU 22.02.2022 R.)

Studia stacjonarne – licencjat:

Studia stacjonarne – magisterskie:

Studia niestacjonarne – licencjat:

Studia niestacjonarne – magisterskie:

Ostatnia modyfikacja: 22/02/2022