Plany zajęć Organizacja roku akademickiego 2020/2021 Harmonogram zjazdów 2020/2021 na Wydziale Ekonomicznym

PONIŻEJ ZAMIESZCZONO PLANY ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCE NA KIERUNKACH STUDIÓW, KTÓRE SĄ REALIZOWANE NA WYDZIALE EKONOMICZNYM – PROSZĘ NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ AKTUALIZACJE PLANÓW!

(OSTATNIA AKTUALIZACJA ZOSTAŁA DOKONANA W DNIU 03.03.2021 R.)

Studia stacjonarne – licencjat:

Studia stacjonarne – magisterskie:

Studia niestacjonarne – licencjat:

Studia niestacjonarne – magisterskie:

Ostatnia modyfikacja: 03/03/2021