sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr Grzegorz Koszela
Budynek: 34, pokój: 3/50
Telefon: (+48) 22 59 37 253
email: grzegorz_koszela@sggw.edu.pl