sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Zastosowania Metod Ilościowych
Dr inż. Paweł Kobus
Budynek: 5, pokój: 13B
Telefon: (+48) 22 59 34 118
email: pawel_kobus@sggw.edu.pl
Moje CV