sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Dr hab. inż. Paweł Kobus
Kierownik Zakładu
Budynek: 5, pokój: 13B
Telefon: (+48) 22 59 34 118
email: pawel_kobus@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy