sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr Dorota Kmieć
Budynek: 5, pokój: 5
Telefon: (+48) 22 59 34 029
email: dorota_kmiec@sggw.edu.pl
Moje CV