sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr Anna Kłoczko-Gajewska
Budynek: 5, pokój: 5
Telefon: (+48) 22 59 34 029
email: anna_kloczko_gajewska@sggw.edu.pl