sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr inż. Tomasz Klusek
Budynek: 5, pokój: 12a
Telefon: (+48) 22 59 34 111
email: tomasz_klusek@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy