sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
Kierownik Katedry
Budynek: 3, pokój: 104
Telefon: (+48) 22 59 34 246
email: bogdan_klepacki@sggw.edu.pl
http://bklepacki.wne.sggw.pl/
Moje CV