sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr hab. inż. Anna M. Klepacka
Budynek: 17, pokój: 19
Telefon: (+48) 22 59 34 571
email: anna_klepacka@sggw.edu.pl