sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr inż. Ewa Stawicka
Budynek: 6, pokój: B21
Telefon: (+48) 22 59 34 182
email: ewa_stawicka@sggw.edu.pl
Moje CV