sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Zastosowania Metod Ilościowych
Dr hab. Joanna Kisielińska
Kierownik Katedry
Budynek: 3, pokój: 101
Telefon: (+48) 22 59 34 146
email: joanna_kisielinska@sggw.edu.pl
http://mors.sggw.waw.pl/~jkisielinska/