sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr hab. Joanna Kisielińska
Budynek: 3, pokój: 101
Telefon: (+48) 22 59 34 146
email: joanna_kisielinska@sggw.edu.pl