sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Doktorant
Mgr Aneta Kalisiak
Budynek: 7, pokój: 15A
Telefon: (+48) 22 59 34 275
email: aneta_kalisiak@sggw.pl