sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
Kierownik Zakładu
Budynek: 5, pokój: 2
Telefon: (+48) 22 59 34 033
email: andrzej_jedruchniewicz@sggw.edu.pl
Moje CV