sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Doktorant
Mgr Tomasz Jaroszewski
Budynek: 6, pokój: A14
Telefon: (+48) 22 59 340 83
email: tomasz_jaroszewski@sggw.pl