sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Dr inż. Bolesław Iwan
Telefon: (+48) 22 59 34 074
Moje CV