sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Doktorant
Mgr Marta Idasz-Balina
Budynek: 3, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 342 70
email: m.idaszbalina@gmail.com