sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Prof. dr hab. Jan Hybel
Telefon: (+48) 22 59 34 040
email: jan_hybel@sggw.pl
Moje CV