sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Doktorant
Mgr Beata Horbowiec-Janucik
Budynek: 5, pokój: 1
Telefon: (+48) 22 59 34 032
email: beata.hor@wp.pl