sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr hab. inż. Mariusz Hamulczuk
Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
Budynek: 5, pokój: 23
Telefon: (+48) 22 59 34 113
email: mariusz_hamulczuk@sggw.edu.pl
Moje CV