sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Polityki Gospodarczej
Doktorant
Mgr Łukasz Grzęda
Budynek: 5, pokój: 7
Telefon: (+48) 22 59 34 035
email: lukasz_grzeda@sggw.pl