sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr Piotr Pietrzak
Budynek: 7, pokój: 15
Telefon: (+48) 22 59 34 215
email: piotr_pietrzak1@sggw.edu.pl
Moje CV