sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Doktorant
Mgr Marta Gryglak
Budynek: 3, pokój: 111
Telefon: (+48) 22 59 34 247
email: marta_gryglak@sggw.pl