sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr inż. Anna Grontkowska
Budynek: 7, pokój: 117B
Telefon: (+48) 22 59 34 240
email: anna_grontkowska@sggw.edu.pl
Moje CV