sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Doktorant
Mgr Arkadiusz Gromada
Budynek: 3, pokój: 112
Telefon: (+48) 22 59 35 603
email: arkadiusz_gromada@sggw.pl