sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Prof. dr hab. Jan Górecki
Telefon: (+48) 22 59 34 105
email: jan_gorecki@sggw.pl
Moje CV