sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr Aleksandra Górecka
Budynek: 3, pokój: 111
Telefon: (+48) 22 59 34 247
email: aleksandra_gorecka@sggw.edu.pl
Moje CV