sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Dr Michał Gostkowski
Budynek: 34, pokój: 3/50
Telefon: (+48) 22 59 37 253
email: michal_gostkowski@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy