sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
Dyrektor Instytutu Zarządzania
Budynek: 7, pokój: 115A
Telefon: (+48) 22 59 34 236
email: joanna_paliszkiewicz@sggw.edu.pl
http://www.joanna.paliszkiewicz.pl