sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr hab. Barbara Gołębiewska
Kierownik Zakładu
Budynek: 7, pokój: 107
Telefon: (+48) 22 59 34 228
email: barbara_golebiewska@sggw.edu.pl
Moje CV