sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Doktorant
Mgr Marlena Gołaś
Budynek: 7, pokój: 106B
Telefon: (+48) 22 59 34 217
email: marlena_golas@sggw.pl