sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Dr hab. Piotr Gołasa
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: A14
Telefon: (+48) 22 59 34 083
email: piotr_golasa@sggw.edu.pl