sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr Magdalena Golonko
Budynek: 3, pokój: 108
Telefon: (+48) 22 59 34 258
email: magdalena_golonko@sggw.pl
Moje CV