sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr Marzena Ganc
Budynek: 7, pokój: 1A
Telefon: (+48) 22 59 34 242
email: marzena_ganc@sggw.edu.pl
Moje CV